Български Транспортен Арбитражен Съд


Справедливо и бързо разрешаване на спорове свързани с превоз на товари и пътници

Ефективно разглеждане и разрешаване на транспортни спорове

Български Транспортен Арбитражен Съд е специализаран в разглеждане и решаване на спорове в транспортния бранш.


Български Транспортен Арбитражен Съд е независима правораздавателна институция със седалище в гр. София


Арбитражът е разрешаване на спор от трето лице, овластено от страните по спора с това правомощие. Избягвайки компетентността на редовните държавни съдилища, двете страни поверяват спора на недържавен правораздавателен орган, към който изпитват доверие.


Арбитражното производство е едноинстанционно, бързо, окончателнo, икономично и конфиденциално.

Предимства на арбитражния съд

Опростена процедура


Приспособима към особеностите на спора.

Икономически изгодно

 

Поради краткото време за решаване

Бързина на производството

 

Едноинстанционно производство.

Присъстват само лицата от процеса.

20 години опит в транспортните дела

 

На база нашият дългогодишен опит, ние разбираме проблемите на бранша. 

Решение в 3 бързи стъпки

01

Иск

 

Завеждането на иск е лесно и бързо, с ясни правила и такси.

02

Заседание

 

След като страните изберат арбитри се насрочва заседание. 

Решението се взима в едно заседание.

03

Решение


Решението е едноистанционно и влиза в сила веднага.

За връзка с нас

Адрес
Телефони
Адрес

1404 София,

 

бул.България 81, вх.А, ет.2

 

 

Телефони

Банкови сметки

  • Райфайзенбанк България
  • IBAN - BG19RZBB91551013189659
  • BIC - RZBBBGSF
  • Основание - номер на иск
  • Бенефициент - Български Транспортен Арбитражен Съд

За контакт

1404 София, бул. България 81, вх.А

0887786577
0887780977


info@btac-bg.com

Работно време

Работни дни:
от Понеделник до Петък: 

от 9:30 до 17:30

 

Почивни дни:
Събота и Неделя
Всички национални празници

© 2021 БТАС. Всички права запазени